HORKA
         Úvodní strana        


             Seznam H           
Zruč nad Sázavou
                                                                                        ?1563 - 1899
 • Oldřich Malovec z Malovic
 • Pavel Malovec z Malovic
 • Anna Třídvorská z Lotína
 • Jan ml. Říšnický z Říšnice
 • Mikuláš Řísnický z Řísnice
 • Marie Anna Lukavecká z Komárna
 • Matěj Lukavecký z Lukavce
 • Bohunka Slavíková z Lukavce
 • Litmír Vidum Obytecký z Obytec
 • Antonín Josef Obytecký z Obytec
 • Ferdinand Antonín Mladota ze Solopisk
 • Marie Anna Příchovská ze Solopisk
 • František Antonín z Rogersdorfu
 • Václav František Obytecký z Obytec
 • Adolf hrabě z Trautmannsdorfu
 • Šebestián hrabě z Trautmannsdorfu
 • Václav hrabě ze Šporku
 • Jan Josef hrabě ze Šporku
 • Josef rytíř Stanglern
 • E.Stangler
 • Kamil rytíř Stangler