HORNÍ LIBCHAVA
         Úvodní strana        


             Seznam H           

Ober Liebich
Česká Lípa
                                                                                        před 1618 - 1930
  • Jindřich Pencík z Pencíku
  • královská komora
  • Vilém Vratislav hrabě z Mitrovic
  • Zdeněk Vratislav hrabě z Mitrovic
  • velkopřevorství Řádu maltézských rytířů u panny Marie v Praze
  • Várečeské společenství hostinských Pihel, zaps. s.r.o.
      V roce 1926 ukončena výroba.