HORNÍ POLICE
         Úvodní strana        


             Seznam H           
Ober Politz
Česká Lípa
                                                                                        1731 - 1930
 • Jan Novohradský z Kolovrat
 • Albrecht a Zbyněk Leopold Novohradští z Kolovrat
 • Zbyněk Leopold hrabě z Kolovrat
 • Anna Magdalena Kolovratová hraběnka z Lobkovic
 • Jindřich Julius,kníže Sasko - Lauenburský
 • Julius František,kníže Sasko - Lauenburský
 • Anna Marie Františka a Františka Sybilla Augusta kněžny Sasko - Lauenburské
 • Anna Marie Františka,velkovévodkyně Toskánská
 • Marie Anna Karolína,vévodkyně Bavorská
 • Klement de Paula,vévoda Bavorský
 • Maxmilian Josef Karel,kurfiřt Bavorský
 • Karel IV. Theodor, kurfiřt Bavorský
 • Maxmilian Josef l., kurfiřt Bavorský
 • Ferdinand, velkovévoda Toskánský
 • Ferdinand, císař Rakouský
 • František Josef l., císař Rakousko - Uherský
 • Československý stát