HOSTIM
         Úvodní strana        


             Seznam H           
Moravské Budějovice
                                                                                        před 1502 - po 1924
 • Hynek Bítovský z Lichtenberka
 • Albrecht Bítovský z Lichtenburka
 • Zdeněk Bítovský z Lichtenburka
 • Zdeněk Bítovský z Lichtenburka - dědici
 • Václav Hodický z Hodic
 • Jiří Valecký z Mírova
 • Kateřina Zelená z Říčan
 • Ladislav Šlejnice ze Šlejnic
 • královská komora
 • Jiří hrabě z Náchoda
 • Leopold Ferdinand hrabě z Náchoda
 • Jindřich Rudolf hrabě ze Schaumburka
 • Zikmund Kořenský z Terešova
 • Ferdinand Vilém Slavata hrabě z Chlumu
 • Ludvík Raduit hrabě de Souches
 • Karel Josef de Souches
 • Konstantin Josef z Gatterburgu
 • Prokop hrabě z Gatterburgu
 • Antonín hrabě Meraviglia - Crivelli
 • Marie a Terezie hraběnky Bissingen a Eleonora hraběnka Stürgk
 • Karel st. kníže Liechtenstein
 • Karel ml. kníže Liechtenstein
 • Rudolf kníže Liechtenstein
 • Ferdinand hrabě z Trautmannsdorfu