KONICE          Úvodní strana       


             Seznam K           Prostějov
      1.   MĚŠŤANSKÝ
                                                                             ? - 1608
 • právovarečné městanstvo


Foto: Výřez z pohledu Foto: Výřez z pohledu

      2.   PANSKÝ
                                                                  1608 - 1655,1659 - po 1880
 • Jan Konický ze Švábenic
 • Jindřich Konický ze Švábenic
 • Jan Ferdinand Konický ze Švábenic
 • Jana Kateřina Ledenická ze Švábenic
 • Melichar Ledenický z Ledenice
 • Jan Baltazar Vetter z Lilie
 • Petr Suda ze Srienavy
 • Mariana ze Srienavy
 • Kateřina Alžběta,Mariana a Terezie ze Srienavy
 • Rudolf Skrbenský z Hříště
 • Rudolf Zeller z Rosenthalu
 • Jan Jiří Hoffmann rytíř z Kochersberku
 • Anna Eliška Hoffmannová hraběnka z Werdenberku
 • klášter Hradisko u Olomouce
 • náboženský fond
 • Karel Příza
 • Leopold Příza
 • Leopold Příza - dědici