KONICE U JEVÍČKA          Úvodní strana       


             Seznam K           Jevíčko
                                                                             1608 - 1898
 • Jan Konický ze Švábenic
 • Aleš Konický ze Švábenic
 • Jindřich Konický ze Švábenic
 • Jan Konický ze Švábenic
 • Johana Kateřina z Ledenic
 • Melichar Ledenický z Ledenic
 • Jan Baltazar Vetter z Lilien
 • Petr Sud z Hreňové
 • Kateřina Alžběta,Marie a Terezie z Hreňové
 • Rudolf Skrbenský z Hříště
 • Rudolf Zeller rytíř z Rosenthalu
 • Jiří Hoffmann rytíř z Kochersbergu
 • Anna Alžběta hrabě z Werdenbergu
 • klášter v Hradišti u Olomouce
 • náboženský fond
 • Karel Příza
 • Leopold Příza
 • Karel,Leopold,Aloisie a Eduard Přízovy
    Zastavil výrobu 1897,poté sladovna.