KOVANICE          Úvodní strana       


             Seznam K           Foto: Jan Pechánek ( 2007 )Nymburk
                                                                  před 1590 - 1630,1670 - ?1850
 • Jan,Zikmund a Václav Chvalovští z Ledec
 • Zikmund Chvalovský z Ledec
 • Karel Chvalovský z Ledec
 • Anna Alžběta z Ledec
 • Markéta a Veronika z Ledec
 • Václav Březský z Ploskovic
 • Karel z Biberštejna
 • Adam z Bibršteina
 • Anna a Martin Hlavicovy
 • Anna a Jan Hlavicovy
 • Anna Hlavicová
 • Barbora Křinecká z Žerotína
 • August a Karel Jindřich z Křince
 • Johanka Švihovská ze Sloupna
 • Anna z Rokyc
 • Kryštof Jindřich a Jan Krakovští z Kolovrat
 • Václav Kaplíř ze Sulevic
 • Jan Petr Hubryk z Henrštorfu
 • Bohuslav Vratislav Jezberovský z Olivé hory
 • Angelina Markéta z Olivé hory
 • Pavel Tomáš hrabě z Morzin
 • rod z Morzin
 • Jan Václav hrabě z Bubna a Litic
 • Maxmilian hrabě Lažanský
 • Jiří ze Siny
 • Ifigenye ze Siny