KRASÍKOV          Úvodní strana       


             Seznam K           


               Etikety             


Foto: Pohled Foto: ing. Jan Zmidloch (7.5.1983) Foto: Miroslav Volejníček (21.5.2005) Foto: Miroslav Volejníček (21.5.2005)Kokašice,Schwannberg
Planá - Tachov
                                                                  před 1550 - 1644,?1650 - 1947
 • Jindřich ze Švamberka
 • Kryštof ze Švamberka
 • Jindřich ze Švamberka
 • Volf Krajíř z Krajku
 • královská komora
 • Jeroným Šlik hrabě z Holíče
 • Šebestian Šlik hrabě z Holíče
 • Jindřich Zdeněk a Jáchym ze Švamberka
 • Jáchym ze Švamberka
 • Jiří Petr ze Švamberka
 • Jiří,Jan a Arnošt ze Švamberka
 • Jiří Petr ze Švamberka
 • Jan Bedřich a Jan Šebestian ze Švamberka
 • Jan Šebestian ze Švamberka
 • Jan Bedřich ze Švamberka
 • Marie Magdalena Švamberková z Donína
 • Jan Kryštof Ferdinand hrabě z Heissensteina
 • Zuzana Antonie Vrtbová hraběnka z Heissensteina
 • Jan Josef hrabě z Vrtby
 • Maxmilian Karel kníže Löwenstein-Wertheim
 • panství Bezdružice
 • Karel kníže Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 • Alois kníže Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 • Alois kníže Löwenstein-Wertheim-Rosenberg - národní správa
 • Zemědělské výrobní družstvo Krasíkov v Kokašicích