VIZOVICE         Úvodní strana       


            Seznam V           Zlín
     1.    PANSKÝ
                                                                  před 1550 - 1698 ,1700 - 1891
 • Zikmund Kuna z Kunštátu
 • Václav z Boskovic
 • Albrecht Černohorský z Boskovic
 • Jan Jetřich Černohorský z Boskovic
 • Jetřich Dobeš Černohorský z Boskovic
 • Jan,Vilém,Johanka a Eliška z Dubé
 • Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan
 • Jan st. Říčanský z Říčan
 • Anna z Nevědomí a Jan ml. ze Žerotína
 • Jan Jetřich z Kunovic
 • Václav Tetour z Tetova
 • Emerich Dóczi z Natlučže
 • Helena Doczi z Natlučže
 • Melichar Dóczi z Natlučže a Zikmund Doczi rytíř Natlučže
 • Zuzana Majthényi hraběnka z Natlučže
 • Vilém rytíř z Gollen
 • Prokop Gervais hrabě z Gollen
 • Marie Polyxena a Marie Terezie hraběnky z Gollen
 • Marie Anna hraběnka z Gollen
 • Heřman Hamilton hrabě z Blümegen
 • Petr Alkantar hrabě zBlümegen
 • Františka hraběnka z Blümegen
 • Filip Stillfried baron z Ratenic
 • Rudolf Stillfried baron z Ratenic


     2.    OBECNÍ
                                                                  právo před 1531,?1570 - 1887
 • obec