VNOROVY         Úvodní strana       


            Seznam V           


část Veselí nad Moravou

                                                                                        před 1412 - 1888
 • Eliška z Kravař
 • Jaroslav ze Šternberka
 • královská komora
 • Zdeněk ze Šternberka
 • Hynek Bilík z Kornic
 • Sobek,Jan,Smil a Václav z Kornic
 • Jan Bilík z Kornic
 • Sobek Bilík z Kornic
 • Smil z Kornic
 • Václav z Kornic
 • Burian Tetour z Tetova
 • Václav a Vilém z Tetova
 • Jakub st. Vojska z Bogdunčovic
 • Petr Vojska z Bogdunčovic
 • Fridrich Vojska z Bogdunčovic
 • královská komora
 • Tomáš Bosnyák z Magyárbélu
 • František Perényi z Perína,František Vesselenyi hrabě z Modoku a Julie z Magyárbélu
 • Kateřina Perényi z Perína
 • Anežka Perényi z Perína
 • Jan hrabě z Rottalu
 • Mikuláš Pázmányi hrabě z Panasu
 • Jan Kryštof hrabě z Rotálu
 • Josef hrabě z Rotálu
 • Michal Jan Úrményi z Úrménu
 • Anna Marie,Helena Norberta a Marie Kateřina z Úrménu
 • Urményiové
 • Maxmilian Želecký z Počenic
 • Jan Felix Želecký z Počenic
 • František Karel Chorinský z Ledské
 • František Jan Chorinský z Ledské
 • František Kajetán Chorinský hrabě z Ledské
 • Fridrich Chorinský hrabě z Ledské
 • Fridrich Josef Chorinský hrabě z Ledské
 • Viktor Chorinský hrabě z Ledské
 • Fridrich Chorinský hrabě z Ledské