VODICE         Úvodní strana       


            Seznam V           Tábor
                                                                                        po 1612 - po 1875
 • Burián Vrchotický z Loutkova
 • Markéta z Hrádku
 • Zikmund Kundrát Vrchotický z Loutkova
 • Jan Vratislav hrabě z Mitrovic
 • Barbora Albertina Vratislavovna ze Svojkova
 • Albrecht Kapoun ze Svojkova
 • Eva Polyxena ze Svojkova
 • Eva Kateřina Litická z Lažan
 • Jaroslav Felix Odkolek z Újezdce
 • Luise z Újezdce
 • František Helfried hrabě z Herbersteinu
 • Václav Ignác hrabě z Herbersteinu
 • synové Václava Ignáce hraběte z Herbersteinu
 • Jan Karel Soyer hrabě z Brugsburgu
 • jezuitský řád
 • Jan Václav Dejm ze Stříteže
 • Antonie Dejmová hraběnka z Magni
 • František Dejm ze Stříteže
 • Ludvík hrabě z Hohenlohe - Bartensteinu
 • František hrabě Schafgotsch
 • Mansual Leitenberger
 • Matylda Leitenberger - Wiedersberg
 • Gustav Wiedersberg z Widersbergu
 • Eduard Wiedersberg z Widersbergu